Adoption Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Adoption là gì

*
*
*

adoption
*

adoption /ə"dɔpʃn/ danh từ sự nhận làm con nuôi; sự nhận làm bố mẹ nuôi sự theo, sự làm theo (phương pháp...) sự chọn (nghề, người cho một chức vị) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự chấp nhận và thực hiện (lời đề nghị...)
sự chọnadoption by consensussự nhất trí thông quaadoption of contractchấp nhận hợp đồngadoption of contractsự chấp nhận hợp đồngadoption of the budgetsự xét và quyết định ngân sáchadoption processtiến trình chọn lựa (sản phẩm)product adoption pacenhịp độ chấp nhận sản phẩm

Từ điển chuyên ngành Pháp luật

Adoption: Nhận con nuôi Tiến trình pháp lý chuyển quyền giám hộ từ cha mẹ sinh ra đứa trẻ sang người nhận nuôi đứa trẻ.


*Xem thêm: Cách Lên Đồ Ashe Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ, Cách Lên Đồ Ashe Mùa 11

*

*

adoption

Từ điển Collocation

adoption noun

1 of child

VERB + ADOPTION offer sb for, place sb for, put sb up for She has decided to put the child up for adoption. | be available for When will the child be available for adoption?

ADOPTION + VERB go through They were so happy when the adoption went through successfully.

ADOPTION + NOUN agency

2 taking/using sth

ADJ. general, widespread | formal The party announced the formal adoption of George Smith as their

VERB + ADOPTION recommend, urge The committee recommended the adoption of new safety procedure

Từ điển WordNet


n.

a legal proceeding that creates a parent-child relation between persons not related by blood; the adopted child is entitled to all privileges belonging to a natural child of the adoptive parents (including the right to inherit)


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Psychic Là Gì, Làm Thế Nào Để Có Năng Lực Này

English Synonym and Antonym Dictionary

adoptionssyn.: acceptance acceptation borrowing espousal

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu