AVAILABILITY LÀ GÌ

  -  
Availability là gì? Định nghĩa, khái niệm, phân tích và lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu với trả lời bí quyết thực hiện Availability
*

Định nghĩa - Khái niệmAvailability là gì?Tính khả dụng là xác suất mà lại một mục đã làm việc tâm lý rất có thể vận động và có thể khẳng định khi bước đầu trách nhiệm lúc nhiệm vụ được Điện thoại tư vấn vào trong 1 thời gian thốt nhiên cùng thường xuyên được tư tưởng là thời hạn hoạt động chia mang lại tổng thời gian (thời gian vận động cùng với thời gian ngừng hoạt động).Availability là Tính khả dụng.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinch tế .Ý nghĩa - Giải thíchAvailability nghĩa là Tính khả dụng.Trong chuyên môn độ tin tưởng, thuật ngữ tính khả dụng có những nghĩa sau:Mức độ khối hệ thống, hệ thống con hoặc máy nghỉ ngơi tâm trạng rất có thể vận động với cam kết được chỉ định lúc ban đầu trách nhiệm, lúc nhiệm vụ được call vào trong 1 thời gian không xác minh, Có nghĩa là thốt nhiên.Xác suất để một loại mặt hàng đã chuyển động xuất sắc trên 1 thời điểm nhất quyết Lúc được thực hiện trong số điều kiện đã nêu trong môi trường xung quanh cung cấp lphát minh.thường thì, những khối hệ thống tất cả tính khả dụng cao rất có thể được hướng dẫn và chỉ định là 99,98%, 99,999% hoặc 99,9996%.Definition: Availability is the probability that an tác phẩm will be in an operable & committable state at the start of a mission when the mission is called for at a random time, & is generally defined as uptime divided by total time (uptime plus downtime).