CÁCH CHƠI MẠT CHƯỢC NHẬT BẢN

  -  
*

. Số 7 được viết hơi đơn giản và dễ dàng bằng2 nét bắt chéo cánh nhau. Số 6 nhìn giống hình người có đầu, hai tay và 2 chân.