ĐỊA HÌNH TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
a small vehicle with a seat and handlebars like a motorcycle but with three or four wheels, that can travel over very rough ground


Bạn đang xem: địa hình tiếng anh là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ tuongthan.vn.Học các từ bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tín.


*

a dance from the West Indies in which the dancer bends backwards to go under a low bar that is made lower each time he or she goes under it

Về Việc này
*

Trang nhật ký kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*

*Xem thêm: Chụp Kỉ Yếu Là Gì ? Ý Nghĩa Của Kỷ Yếu Kỷ Yếu Có Ý Nghĩa Như Thế Nào

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tuongthan.vn English tuongthan.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: #1 : Cách Chơi Online Left 4 Dead 2 Việt Nam, Left 4 Dead 2 Việt Nam

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語