Dispense Là Gì

  -  
phát·ban phát·quăng quật qua·rất có thể đừng được·không phải đến·điều chế cùng cho·phân chia·phân phối·xét xử
Because Nyepi is normally a day of silence, Muslims in Bali had to be given special dispensation khổng lồ attover special prayer services during the eclipse.

Bạn đang xem: Dispense là gì


Bởi vì Nyepi là bình thường một ngày im lặng, fan Hồi giáo sống Bali đã có phnghiền quan trọng đặc biệt để dự lễ cầu nguyện quan trọng vào quá trình nhật thực.
I bless you, by the power of the priesthood & the commission that I have received, khổng lồ know that God loves you, that He needs you in this last & greathử nghiệm dispensation when everything is accelerated và more and more is expected.
Tôi ban phước cho các em qua quyền lực của chức bốn tế với nhiệm vụ mà lại tôi đã nhận được, để hiểu được Thượng Đế yêu thương tmùi hương những em, rằng Ngài đề nghị các em trong gian kỳ lớn tưởng sau cuối của thời kỳ này khi đông đảo điều đang tới mau lẹ với càng thêm nhiều điều rộng được trông hy vọng.
Prophet after prophet would be chosen in a series of dispensations khổng lồ keep truth on earth for the faithful despite its distortion or rejection by many.
Các vị tiên tri thứu tự được chắt lọc trong một loạt các gian kỳ nhằm giữ giàng lẽ thiệt trên trần thế cho những người trung tín bất chấp sự xuyên ổn tạc hoặc khước từ lẽ thiệt của đa số tín đồ.
“People are looking for meaning in their lives & are no longer satisfied lớn be dispensable faceless cogs in the machinery of society.” —Atlas World Press Review.
“Người ta search một ý nghĩa mang đến cuộc sống mình cùng không thể hài lòng có tác dụng hầu như bánh xe cộ không đề xuất thiết vào guồng vật dụng thôn hội” (Atlas World Press Review).
Missionary work & family history và temple work are complementary và interrelated aspects of one great work, “that in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, và which are on earth; even in him” (Ephesians 1:10).
Công việc tuyên giáo, lịch sử mái ấm gia đình và công việc đền rồng thờ là đa số kỹ càng bổ sung và links của một công việc vĩ đại, “để làm sự định trước đó trong những lúc kỳ mãn, hội hiệp muôn thứ lại trong Đấng Ky Tô, cả đồ dùng sống bên trên ttách với thứ sinh sống dưới đất” (Ê Phê Sô 1:10).
In the meantime, God dispenses practical wisdom and spiritual direction by means of the Bible và the worldwide brotherhood of faithful worshipers.
Từ đây cho kia, Đức Chúa Trời ban sự chí lý thực tiễn với sự gợi ý linh nghiệm qua Kinc Thánh cùng qua hiệp hội cộng đồng huynh đệ bao gồm những người thờ phượng trung thành với chủ trên khắp thế giới.
The scope of pharmacy practice includes more traditional roles such as compounding and dispensing medications, và it also includes more modern services related to lớn health care, including clinical services, reviewing medications for safety & efficacy, and providing drug information.
Phạm vi hành nghề dược bao gồm phương châm truyền thống lâu đời nhỏng chế tao và phân phát dung dịch, cùng nó cũng bao hàm những các dịch vụ văn minh rộng tương quan mang đến chăm lo sức khỏe, bao gồm cả các các dịch vụ lâm sàng, cẩn thận những loại thuốc an toàn với hiệu quả, cùng tin báo thuốc.
“Now the purpose in Himself in the winding up scene of the last dispensation is that all things pertaining to that dispensation should be conducted precisely in accordance with the preceding dispensations.
“Giờ phía trên ý muốn nhưng mà Thượng Đế vẫn tất cả trong thâm tâm Ngài trong lúc kỳ mãn, là tất cả mọi vấn đề liên quan mang lại gian kỳ kia cần phải được tiến hành đúng mực theo đúng cùng với đa số gian kỳ trước.
This restoration was to be the last, the dispensation of the fulness of times, restoring all the priesthood blessings which man could possess on earth.
Sự hồi phục này buộc phải là trong gian kỳ sau cuối của thời kỳ đầy đủ, hồi phục tất cả các phước lành của chức tư tế mà con tín đồ có thể đã đạt được bên trên trần gian.
6 Trong trong cả lịch sử vẻ vang, Đức Giê-hô-va sẽ phân phát thức ăn uống thiêng liêng mang đến dân tộc bản địa Ngài, mang lại phổ biến cả đội chứ không riêng từng bạn (Ê-không nên 65:13).

Xem thêm: Ecu Là Gì ? Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Ecu Có Sự Khác Nhau Giữa Ecm Và Ecu


At first, William wished to lớn dispense with the coronation entirely, feeling that his wearing the crown while proroguing Parliament answered any need.
Mới đầu, William mong trọn vẹn vứt qua buổi lễ lên ngôi, Cảm Xúc vấn đề mình đội vương miện trong lúc tạm ngưng Nghị viện đang dễ dẫn đến biện chưng.
Pope Benedict XV, in order to hasten the process, dispensed with the usual fifty-year delay required between death & beatification.
Giáo hoàng Benedict XV, làm cho các bước được nkhô nóng rộng, miễn chế sự trì hoãn 5 năm thông thường trường đoản cú sau thời điểm chết mang lại thời điểm phong chân phước.
Joseph later declared that he heard “the voice of Peter, James, and John in the wilderness between Harmony, Susquehanna county, & Colesville, Broome county, on the Susquehanna river, declaring themselves as possessing the keys of the kingdom, & of the dispensation of the fulness of times!”
Về sau, Joseph nói rằng ông đã nghe “tiếng nói của Phi E Rơ, Gia Cơ với Giăng vào vùng hoang dại nằm giữa Harmony, hạt Susquehanna, cùng Colesville, hạt Broome, bên bờ sông Susquehanmãng cầu, loan báo rằng bọn họ bao gồm những chiếc chìa khóa của quốc gia cùng gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn!”
Our present dispensation was introduced by Heavenly Father and Jesus Christ when They appeared to the Prophet Joseph Smith in 18đôi mươi.
Gian kỳ hiện giờ của bọn họ được Cha Thiên Thượng với Chúa Giê Su Ky Tô giới thiệu Khi nhì Ngài hiện nay mang đến cùng Tiên Tri Joseph Smith vào năm 18đôi mươi.
During my years of service, the average age of the men serving in the First Presidency & the Quorum of the Twelve sầu Apostles has been 77 years—the oldest average age of the Apostles over an 11-year interval in this dispensation.
Trong suốt trong những năm phục vụ này của tôi, giới hạn tuổi vừa đủ của rất nhiều fan Giao hàng trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sđọng Đồ là 77 tuổi—Tức là lứa tuổi vừa đủ tối đa của các Sđọng Đồ trong vòng thời gian 1một năm.
“You must do ... what disciples of Christ have sầu done in every dispensation: counsel together, use all resources available, seek the inspiration of the Holy Ghost, ask the Lord for His confirmation, and then roll up your sleeves and go lớn work.
“Các anh em đề xuất làm điều các đệ tử của Đấng Ky Tô vẫn làm trong các gian kỳ: bàn thảo với nhau, áp dụng toàn bộ hầu hết phương tiện đi lại tất cả sẵn, kiếm tìm tìm sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, cầu vấn Chúa để xin Ngài xác nhận, rồi xắn ống tay áo lên và đi làm vấn đề.
The history of the Church in this, the dispensation of the fulness of times, is replete with the experiences of those who have sầu struggled and yet who have sầu remained steadfast và of good cheer.
Lịch sử của Giáo Hội vào gian kỳ của thời kỳ đầy đủ này còn có đầy dẫy hầu như kinh nghiệm của những tín đồ đang vất vả tranh tài nhưng vẫn bền lòng với hoan hỉ.
In this dispensation, Joseph Smith & Oliver Cowdery were the first elders lớn be ordained (D&C 20:2–3).
Trong gian kỳ nầy, Joseph Smith và Oliver Cowdery là những người dân anh cả thứ nhất được nhan sắc phong (GLGƯ 20:2–3).
An ice machine, however, particularly if described as "packaged", would typically be a complete machine including refrigeration, controls, and dispenser, requiring only connection khổng lồ power và water supplies.
Một thứ nước đá, đặc trưng nếu bộc lộ là "đóng góp gói", thường đang là 1 trong những khối hệ thống hoàn hảo bao gồm cả tủ giá buốt với bộ phận tinh chỉnh và điều khiển, chỉ từng trải nối năng lượng điện là chuyển động.
With the help of millions of dollars in loans dispensed through the Society, hundreds of new Kingdom Halls are constructed each year, và many others are renovated và expanded.

Xem thêm: Game Top 1 Thị Trường Trung Quốc Close Beta Tuần Tới, Download Tam Quoc Bum Chiu


Nhờ Hội cho vay hàng triệu đô la yêu cầu hàng trăm ngàn Phòng Nước Ttách mới được kiến thiết mỗi năm, và các Phòng Nước Ttránh khác được sửa chữa thay thế với nới dài.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M