Disposition Là Gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
disposition disposition<,dispə"zi∫n>danh trường đoản cú sự sắp đến xếp, sự sắp đến đặt, biện pháp sắp xếp, cách bố trí a defector revealed the disposition of the enemy fleet một tên đảo ngũ đã bật mí đội hình của hạm chiến địch (disposition lớn something / to vì chưng something) khuynh hướng, thiên hướng a disposition to lớn jealousy/to be jealous định hướng hay ganh there was a general disposition khổng lồ ignore the problem xu hướng chung là phớt lờ điều này tính tình, trung tâm tính, tính khí a calm/irritable/cheerful/boastful disposition tính khí điềm đạm/cáu gắt/vui vẻ/hay khoe khoang
*
/,dispə"ziʃn/ danh từ bỏ sự sắp đến xếp, sự sắp đặt, bí quyết sắp xếp, cách sắp xếp ((thường) số nhiều) (quân sự) kế hoạch; sự chuẩn chỉnh bị, cách sắp xếp lực lượng (tấn công hoặc phòng ngự) sự dùng, sự tuỳ ý thực hiện khổng lồ have something at one"s disposition gồm cái gì được tuỳ ý thực hiện khuynh hướng, thiên hướng; ý định to lớn have a disposition to lớn something có xu thế (thiên hướng) về đồ vật gi tính tình, trung khu tính, tính khí to lớn be of a cheerful disposition có tính khí phấn chấn sự bán; sự đưa nhượng, sự nhượng lại disposition of property sự đưa nhượng gia tài sự sắp xếp (của trời); mệnh trời
*