Distinguished Là Gì

  -  

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ tuongthan.vn.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Distinguished là gì

A person, esp. an older person, might be described as being distinguished in appearance if the person looks important and respected.
*

*

Trang nhật ký kết cá nhân

Pouring your heart out và bottling it up (Showing and not showing emotions, Part 2)


*

*Xem thêm: Watch Game Of Thrones Season 8 Episode 6 Online: The Iron Throne S S

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tuongthan.vn English tuongthan.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ và Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey Giúp chúng tôi nâng cấp đề nghị về Từ Điển tuongthan.vn của công ty. Đóng Làm bài xích điều tra /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Card Màn Hình Nvidia Việt Nam Chính Hãng, Card Đồ Họa Dòng Geforce Rtx 20 Và 20 Super

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語