Faithful là gì

  -  
firm và not changing in your friendship with or tư vấn for a person or an organization, or in your belief in your principles:


Bạn đang xem: Faithful là gì

If your husband, wife, or partner is faithful, he or she does not have sầu a sexual relationship with anyone else:
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ tuongthan.vn.Học các tự bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tín.


He gave sầu a rousing speech lớn a room full of buổi tiệc nhỏ faithfuls (= faithful supporters of a political party).
If something, such as a copy or recording, is faithful, it is exactly lượt thích or very similar khổng lồ the original:
*

the act of collecting or producing money for a particular purpose, especially for a charity

Về câu hỏi này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves
Xem thêm: Số Người Chơi Liên Minh Huyền Thoại Ở Việt Nam, 【Xem 110,880】

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tuongthan.vn English tuongthan.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ và Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Lịch Thi Đấu Mdcs Mùa Hè 2017 Tuần 1, Lịch Thi Đấu Mdcs Mùa Hè 2017 Đầy Đủ Và Chi Tiết

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message