Metric Ton Là Gì

  -  
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:metric tons (MT)
Vietnamese translation:tấn/tấn hệ mét
Entered by: Phong Le

07:22 Jan 24, 2013
English lớn Vietnamese translationsArt/Literary - Engineering (general) / đo lường
English term or phrase: metric tons (MT)
In 2011, Vietnam’s beef imports were only đôi mươi,000 metric tons (MT), representing about 2 percent of the country’s total beef consumption.

Bạn đang xem: Metric ton là gì

tôi gọi định nghĩa này, nhưng lại xin ý kiến những anh chị dịch nạm nào.
Phong Le
KudoZ activityQuestions: 261 (1 open)(3 without valid answers) (9 closed without grading) Answers: 282
*

Local time: 04:16
tấn/tấn hệ mét
Explanation:cũng có thể dịch đơn giản là "tấn" nlỗi anh Linc đã lời khuyên, còn nếu bắt buộc minh bạch hoàn toàn có thể dịch là "tấn hệ mét" vày metric ton là phương pháp tính tấn dựa vào hệ mét (metric system).

*

This person is a tuongthan.vn Certified PRO in English lớn VietnameseCliông xã the red seal for more information on what it means lớn be a tuongthan.vn Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Dung Huu NguyenVietnamLocal time: 04:16

Summary of answers provided
5tấn/tấn hệ métThis person is a tuongthan.vn Certified PRO in English lớn VietnameseCliông xã the red seal for more information on what it means lớn be a tuongthan.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Dung Huu Nguyen
*

5TấnThis person is a tuongthan.vn Certified PRO in English to lớn VietnameseCliông xã the red seal for more information on what it means to lớn be a tuongthan.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Linch Hoang

*

*

4tấn mét (mt)This person is a tuongthan.vn Certified PRO in English lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a tuongthan.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen Dieu

Explanation:Em thấy vẫn dịch là "tấn". Đây là cách cần sử dụng tự của Mỹ. "To avoid confusion with short ton, it is also known as metric ton in the United States"Reference: http://en.wikipedia.org/wiki/TonneThis person is a tuongthan.vn Certified PRO in English to VietnameseCliông chồng the red seal for more information on what it means lớn be a tuongthan.vn Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Linch HoangVietnamLocal time: 04:16Works in fieldNative speaker of: Vietnamese
Explanation:thường thì thì chỉ việc dịch là tấn (=1000kg); còn nếu như trong số thích hợp đồng, đặc biệt là hợp đồng ngoại thương thơm thì nên cần phân tích là tấn mét để phân minh cùng với tấn nhiều năm (1 long ton = 1 016.04691 kilograms) cùng tấn ngắn (1 short ton = 907.18474 kilograms)Reference: http://websters.yourdictionary.com/metric-tonThis person is a tuongthan.vn Certified PRO in English to VietnameseCliông chồng the red seal for more information on what it means to lớn be a tuongthan.vn Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Nguyen DieuVietnamLocal time: 04:16Native sầu speaker of: Vietnamese
Explanation:
Có thể dịch đơn giản và dễ dàng là "tấn" như anh Linc đang lời khuyên, còn trường hợp cần rõ ràng rất có thể dịch là "tấn hệ mét" bởi metric ton là cách tính tấn dựa vào hệ mét (metric system).This person is a tuongthan.vn Certified PRO in English to VietnameseClichồng the red seal for more information on what it means to be a tuongthan.vn Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Dung Huu NguyenVietnamLocal time: 04:16Native speaker of: English, VietnamesePRO pts in category: 4
Explanation:http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Metric_ton Metric ton: Comtháng international measurement unit of weight equivalent to lớn 1000 kilograms; A unit of mass equal khổng lồ or approximately the mass of one cubic metre of water at four degrees Celsius. Pham mê Xuan ThanhLocal time: 04:16Works in fieldNative sầu speaker of: VietnamesePRO pts in category: 3

Login or register (không tính tiền và only takes a few minutes) khổng lồ participate in this question.

Xem thêm: Thuộc Tính Display Block Là Gì, Hiểu Cách Hiển Thị Inline, Block Và Inline

You will also have access khổng lồ many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs(or are passionate about them). Participation is không tính tiền & the site has a strict confidentiality policy.


The KudoZ network provides a framework for translators & others khổng lồ assist each other with translations or explanations of terms và short phrases.
You have native sầu languages that can be verified

You can request verification for native languages by completing a simple application that takes only a couple of minutes.

Xem thêm: Những Vai Cameo Là Gì ? Vai Trò Của Cameo Trong Các Bộ Phim, Chương Trình


Đánh Giá native sầu language verification applications submitted by your peers. Reviewing applications can be fun & only takes a few minutes.

View applications
Term search All of tuongthan.vnTerm searchJobsForumsMultiple searchUsers ArticlesClientsForumsGlossaryGlossPostFAQ