MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
Để có thể viết hiệu quả và thực tế về phần mục tiêu nghề nghiệp không phải là điều dễ dàng đối với chúng ta. Một nhà tuyển dụng sẽ đọc hàng chục, thậm chí là cả trăm đơn xin việc tại một mốc thời giờ nhất định, tất nhiên là hiện tại đang không thiếu những người đang tìm đến cơ hội nghề nghiệp cho bản thân họ. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết sẽ giúp bạn chỉnh sửa CV của mình một cách khách quản phù hợp với quan điểm của nhà tuyển dụng. 
*
Nguyên tắc viết mục tiếu xin việc

KISS (Keep it short and simple): Không viết một mục tiêu dài lê thê, hãy chắc chắn rằng nó ngắn gọn và súc tích, thường thì 1 đến 2 câu là đủ và giới hạn trong 150 từ.

WIIFT (What’s In It For Them): Phải hướng đến mục tiêu chung của bên tuyển dụng, bởi các bạn đang bán sức lao động của mình đây là người sẽ thuê các bạn, cần tập trung vào việc “What’s In It For Them”. Cung cấp đầy đủ thông tin để nhà tuyển dụng biết về vị trí bạn đang mong muốn đạt được trong tương lai.

Bạn đang xem: Mục tiêu nghề nghiệp tiếng anh là gì

Be specific: Việc làm và ngành nghề bạn đang muốn có được, đề cập thẳng vào lĩnh vực vị trí công việc đang theo đuổi.


Tổng hợp mục tiêu nghề nghiệp bằng tiếng Anh cho bạn tham khảo


*
Một số mục tiêu nghề nghiệp bằng tiếng Anh

MỤC TIÊU VỊ TRÍ: Giám đốc sản xuất Lean, đại lý thay đổi liên tục, quản lý luồng giá trị, Nhà sản xuất Lean, quản lý cải tiến quy trình, trưởng nhóm cải tiến liên tục, quản lý hoạt động và tư vấn cải tiến quy trình quản lý.⇒ POSITIVE POSITIONS: Lean Production Manager, Continuous Change Agent, Value Stream Management, Lean Manufacturer, Process Improvement Manager, Continuous Improvement Team Leader, Operations Management and Consulting Improved management process.

MỤC TIÊU: Có được một vị trí lãnh đạo đầy thử thách áp dụng giải quyết vấn đề sáng tạo và kỹ năng quản lý gọn gàng với một công ty đang phát triển để đạt được sử dụng tối ưu tài nguyên và lợi nhuận tối đa.⇒ OBJECTIVES: Achieve a challenging leadership position that addresses innovative issues and neat management skills with a growing company to achieve optimal utilization of resources and maximum profit.

MỤC TIÊU CHUYÊN NGHIỆP: Để tiếp tục sự nghiệp của tôi với một tổ chức sẽ sử dụng các kỹ năng quản lý, giám sát và hành chính của tôi để có lợi cho sự tăng trưởng lẫn nhau và thành công.⇒ PROFESSIONAL OBJECTIVES: To continue my career with an organization that will use my supervisory, supervisory, and administrative skills to benefit mutual growth and success.

MỤC TIÊU: Tôi hiện đang tìm kiếm một vị trí toàn thời gian trong một môi trường cung cấp một thách thức lớn hơn, gia tăng lợi ích cho gia đình tôi, và cơ hội để giúp công ty phát huy hiệu quả và hiệu quả⇒ OBJECTIVES: I am currently seeking a full time position in an environment that offers a greater challenge, increased benefits for my family, and the opportunity to help the company thrive and be effective.

MỤC TIÊU: Giám đốc điều hành/Tổng giám đốc⇒ OBJECTIVES: Managing Director/General Director

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC: Mục tiêu của tôi là được kết hợp với một công ty nơi tôi có thể sử dụng các kỹ năng của mình và có thêm kinh nghiệm trong khi nâng cao năng suất và danh tiếng của công ty.⇒ WORK OBJECTIVES: My goal is to be associated with a company where I can use my skills and gain more experience while improving the company’s productivity and reputation.

MỤC TIÊU: Để đảm bảo một vị trí với một tổ chức ổn định và có lợi nhuận, nơi tôi có thể là thành viên của một nhóm và tận dụng trải nghiệm kinh doanh của mình một cách đầy đủ nhất.⇒ OBJECTIVE: To secure a position with a stable and profitable organization where I can be a member of a team and make the most of my business experience.

MỤC TIÊU: Để tiếp tục sự nghiệp chuyên nghiệp của tôi với một vị trí quản lý cấp điều hành trong một công ty đẳng cấp thế giới. Tìm cách đa dạng hóa kỹ năng của tôi trong một ngành khác và là một phần của một tổ chức lớn hơn. Di dời mong muốn.⇒ OBJECTIVE: To continue my professional career with an executive level position in a world-class company. Look for ways to diversify my skills in another discipline and be part of a larger organization. Relocation desired.

MỤC TIÊU VIỆC LÀM: Dự án tư vấn dài hạn hoặc vị trí cố định.⇒ JOB OBJECTIVES: Long-term or fixed-term consulting projects.

MỤC TIÊU: Tôi đang theo đuổi sự nghiệp với tư cách là người quản lý tài khoản với việc đi lại qua đêm hạn chế. Tôi đang tìm cách cung cấp các kỹ năng nghiên cứu, phân tích, cũng như trình bày của mình sẽ mang lại lợi ích về khối lượng, tăng trưởng, thương hiệu và lợi nhuận.⇒ OBJECTIVE: I am pursuing my career as an account manager with limited overnight travel. I am seeking to provide my research, analysis, and presentation skills that will benefit in terms of volume, growth, branding and profitability.

MỤC TIÊU: Để đóng góp các kỹ năng và kinh nghiệm quản lý dự án và hoạt động vượt trội trong vai trò quản lý dịch vụ công nghệ thông tin.⇒ OBJECTIVES: To contribute skills and experience to project management and outstanding performance in the management of information technology services.

MỤC TIÊU: Mục tiêu của tôi là để có được một vị trí trong một môi trường văn phòng chuyên nghiệp, nơi các kỹ năng của tôi được đánh giá cao và có thể mang lại lợi ích cho tổ chức. Lý tưởng nhất, tôi muốn tập trung vào tiếp thị cho một tổ chức đang phát triển tốt hơn là kinh doanh bất động sản thương mại hoặc mua lại đất.⇒ TARGET: My goal is to get a position in a professional office environment where my skills are appreciated and can benefit the organization. Ideally, I would like to focus on marketing for a growing organization rather than commercial real estate or land acquisition.

MỤC TIÊU: Tìm kiếm vị trí là phó chủ tịch/giám đốc/quản lý kỹ thuật theo sáng kiến ​​sử dụng các thành phần phần cứng, phần mềm và / hoặc hiện đại với một tổ chức sáng tạo, công nghệ trong môi trường khuyến khích tư duy sáng tạo, công nhận và phát triển sự nghiệp. Tương tác của khách hàng là một điểm cộng.⇒ OBJECTIVES: Search for a vice president/manager/technical manager position based on the use of hardware, software, and / or modern components with an innovative, technology-based organization in a promotional environment. Encourage creative thinking, recognition and career development. Customer interaction is a plus.

Xem thêm: Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa " Chinese Mandarin Là Gì, Mandarin Chinese Trong Tiếng Việt

MỤC TIÊU: Để có được một vị trí đầy thách thức trong một môi trường kỹ thuật chất lượng cao, nơi kinh nghiệm tháo vát và các kỹ năng học tập của tôi sẽ tăng thêm giá trị cho các hoạt động của tổ chức.⇒ OBJECTIVES: To gain a challenging position in a high quality technical environment where my resourceful experience and learning skills will add value to the organization’s activities.

ĐỐI TƯỢNG SỰ NGHIỆP: Một vị trí quản lý hoạt động Logistics/phân phối trung tâm phân phối đầy thử thách và bổ ích trong khu vực tư nhân, nơi có kinh nghiệm trước đó, khả năng cá nhân và cam kết chuyên nghiệp sẽ có giá trị. Vị trí nên cho phép tiếp tục phát triển cá nhân và chuyên nghiệp tương xứng với thành tích.⇒ PROFESSIONAL SUBJECTS: A challenging and rewarding logistics/distribution center in the private sector, where previous experience, personal ability and professional commitment will be available. value. Placement should allow for continued personal and professional development commensurate with achievement.

MỤC TIÊU: Tìm kiếm một vị trí hoàn thành trong ngành công nghiệp bảo trì cung cấp cơ hội tăng trưởng và cho phép tôi sử dụng các kỹ năng và kinh nghiệm lãnh đạo của tôi..⇒ OBJECTIVE: Looking for a complete position in the maintenance industry provides growth opportunities and allows me to use my leadership skills and experience.

MỤC TIÊU NGẮN: Tìm kiếm vị trí là kỹ sư hệ thống và hỗ trợ mọi nhu cầu CNTT.⇒ SHORT TERM: Search for a system engineer and support all your IT needs.

MỤC TIÊU SỰ NGHIỆP: Vị trí là kỹ sư hoặc vị trí có liên quan cung cấp sự tham gia chính, nhiệm vụ theo nhóm, thách thức trước mắt và cơ hội nghề nghiệp.⇒ CAREER OBJECTIVES: The position is an engineer or a related position that provides key engagement, teamwork, immediate challenges and career opportunities.

MỤC TIÊU CHUYÊN NGHIỆP: Đảm bảo vị trí chịu trách nhiệm trong quản lý tài khoản và phục vụ với tư cách là đại diện tài khoản chia sẻ trải nghiệm và khả năng của tôi tạo ra sự phát triển và thành công của người lao động lẫn người lao động.⇒ PROJECT OBJECTIVES: Ensuring a responsible position in account management and serving as an account representative sharing my experience and ability creates the growth and success of both employees and employees. workers.

MỤC TIÊU: Để có được một vị trí phát triển kinh doanh mới bằng cách thêm giá trị thông qua việc sử dụng kiến ​​thức cao cấp của tôi, khả năng tìm kiếm và bán hàng trong lĩnh vực kinh doanh để kinh doanh.OBJECTIVES: To get a new business development position by adding value through the use of my advanced knowledge, the ability to search and sell in the field of business to business.

MỤC TIÊU: Để có được một sự nghiệp đầy thách thức với một công ty vững chắc tận dụng cơ hội để cung cấp các kỹ năng đã được chứng minh và phát triển trong công ty.⇒ OBJECTIVES: To get a challenging career with a solid company that takes advantage of the opportunity to provide proven and developed skills in the company.

MỤC TIÊU: Mở rộng trách nhiệm lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức vượt quá mục tiêu của công ty và giúp tôn vinh tất cả các cam kết lâu dài được thực hiện cho khách hàng, cổ đông, nhân viên và cộng đồng nơi chúng ta đang sống.⇒ TARGETS: Extend leadership responsibility, enhance organizational capacity beyond the company’s goals and help honor all long-term commitments made to clients, shareholders, employees, and communities. we are living

MỤC TIÊU: Để làm việc như một trợ lý nhãn khoa hoặc quản trị viên trong bệnh viện, hoặc với các chuyên gia như bác sĩ phẫu thuật hoặc bác sĩ với một đặc sản.⇒ OBJECTIVE: To work as an optician or hospital administrator, or with specialists such as a surgeon or doctor with a specialty.

MỤC TIÊU: Tìm kiếm vị trí trong hệ thống/hoặc kỹ thuật mạng/trưởng nhóm.⇒ OBJECTIVES: Search for position in system/or network engineering/team leader.

MỤC TIÊU: Tìm cách làm việc trong môi trường sẽ thách thức tôi hơn nữa; trong khi cho phép tôi đóng góp vào sự tăng trưởng liên tục và thành công của tổ chức. Có được một vị trí mà sẽ cung cấp cho tôi khả năng áp dụng bán hàng và kinh nghiệm làm việc của tôi cho một ngành công nghiệp đang phát triển. Rất mong được làm việc với một công ty quảng bá sản phẩm và dịch vụ chất lượng; cung cấp cho tôi cơ hội để đáp ứng và vượt quá mục tiêu bán hàng được giao. Cách tiếp cận bán hàng tư vấn kết hợp với năng lượng và lái xe như một người đóng góp cá nhân với sự giám sát tối thiểu hoặc môi trường bán hàng nhóm. Kinh nghiệm với hạn ngạch khác nhau, từ 15 nghìn đồng mỗi tháng đến 800 nghìn đồng mỗi năm với thành tích xuất sắc.⇒ OBJECTIVES: Finding ways to work in the environment will challenge me even more; while allowing me to contribute to the continued growth and success of the organization. Get a position that will give me the ability to apply my sales and work experience to a growing industry. We look forward to working with a company that promotes quality products and services; Give me the opportunity to meet and exceed the assigned sales goals. Approach sales consultants combine with energy and drive as an individual contributor with minimal supervision or group sales environment. Experience with quotas varies from 15 thousand VND per month to 800 thousand VND per year with excellent performance.

MỤC TIÊU: Dẫn dắt, thách thức và được thử thách trong chiến lược tiếp thị hoặc vị trí phát triển kinh doanh/thị trường. Phân tích và cải thiện hiệu suất tiếp thị, bán hàng và hoạt động. Phát triển sản phẩm, thị trường và mối quanhệ.⇒ OBJECTIVES: Lead, challenge and be challenged in your marketing strategy or business/market development position. Analyze and improve your marketing, sales and operations performance. Product development, marketing and relationships.

Xem thêm: Phân Biệt Lpg, Lng Là Gì ? Ứng Dụng Của Khí Lng Trong Đời Sống

MỤC TIÊU: Một kỹ thuật viên máy tính có khả năng, nhiệt tình, có tay nghề và đáng tin cậy tìm kiếm một vị trí phản ánh kinh nghiệm, kỹ năng và các thuộc tính cá nhân của tôi bao gồm cống hiến, mục tiêu cuộc họp, sáng tạo và khả năng theo dõi.⇒ OBJECTIVE: A competent, enthusiastic, skilled and reliable computer technician looking for a position reflects my experience, skills and personal attributes including dedication, goals meeting, creativity and tracking.