Ô LONG VIỆN

  -  

Nội dung

Truyện chuyển phiên quanh ngôi chùa Ô Long Viện (Điện thoại tư vấn là Thuyền Viện Ô Long chứ nhảy). Tuyến nhân đồ vật hết sức đa dạng, có khoảng gần 1 trăm nhân đồ vật, mỗi người mang 1 tính phương pháp cùng quý phái "khùng" không giống nhau. Truyện bắt được nhiều nhân tố, điển tích, tích, tngày tiết truyền thống và phiều tình tiết văn minh. Xem lại chúng ta có thể thấy những cốt truyện vào truyện được những đạo diễn trunng Quốc dựng thành các đoạn hài vào film của (gồm cả Châu Tinch Trì) , Thỉnh phảng phất 1 vài ba truyện cười cợt mang tính chất triết lý cùng độ cao siêu sâu sắc.
Bạn đang xem: ô long viện

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Samsung Bixby Là Gì ? Samsung Bixby Dùng Để Làm Gì? Cách Kích Hoạt Và Sử Dụng

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Susceptibility Là Gì ? (Từ Điển Anh Susceptible

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*