PARADISE LÀ GÌ

  -  

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ tuongthan.vn.Học những từ bạn phải giao tiếp một bí quyết lạc quan.
Bạn đang xem: Paradise là gì

infml This place is a shopper’s/children’s/pickpocket’s paradise (= a place where the conditions are exactly right for them).
Priests preached a rosy afterlife in paradise, while advocating the benefits they could obtain in this life.
The capitacác mục paradise generates its own excess, which the Clip annihilates in an operation that must recapitulate what it resists.
Many of these are mentioned in his letters, which reveal an almost encyclopaedic interest in the theme of the earthly paradise.
He is ruined by his inability lớn adapt lớn the patriarchal order, và by his impossible desire for a maternal paradise.
The nuns" reproduction of the fallen world they have sầu left behind is the other side of their attempt lớn substitute that world for paradise.
Các ý kiến của những ví dụ không miêu tả ý kiến của những biên tập viên tuongthan.vn tuongthan.vn hoặc của tuongthan.vn University Press hay của các bên cấp giấy phép.
*

*Xem thêm: Mách Bạn Cách Trang Điểm Dự Tiệc Đám Cưới: Đơn Giản, Cuốn Hút

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tuongthan.vn English tuongthan.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Mps Là Gì Và Tất Cả Những Đặc Điểm Về Kế Hoạch Sản Xuất Chính

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message