PORTER LÀ GÌ

  -  
" class="title-header">Porter là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Porter
*

1848 điểm

tranthuy92


Porter là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Porter
*

Porter là Công Nhân Bốc Vác, Phu Khuân Vác, Người Trực Cổng (Khách Sạn), Sự Vận Chuyển, Sự Khuân Vác.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .