POTENT LÀ GÌ

  -  
<"poutənt>
*tính từ
 tất cả hiệu lực, có kiến hiệu (dung dịch...); có mạnh mẽ lớn; có mức độ tmáu phục trẻ khỏe (lý lẽ)
 a potent charm
 bùa phép gồm hiệu nghiệm
 potent weapons
 vũ trang ngay cạnh thương thơm mạnh
 potent arguments
 lý lẽ đầy sức tngày tiết phục
 có chức năng giao cấu, ko liệt dương (về như thể đực)

potent▸ adjective1a potent political force: POWERFUL, strong, mighty, formidable, influential, dominant, forceful; poetic/literary puissant.

Bạn đang xem: Potent là gì

2a potent argument: FORCEFUL, convincing, cogent, compelling, persuasive, powerful, strong.3a potent drug: STRONG, powerful, effective; formal efficacious.Oppositesweak.

Xem thêm: As Well As Nghĩa Là Gì - As Well As Và As Long As Là Gì


* tính từ
- gồm lực lượng, bao gồm quyền cố, hùng to gan - có hiệu lực; kiến hiệu (dung dịch...) - bao gồm sức ttiết phục mạnh bạo (lý lẽ)
potentpotent1
■ adjective sầu 1》 having great power, influence, or effect. 2》 (of a male) able to lớn achieve sầu an erection or to lớn reach an orgasm. Derivativespotencenoun potencynoun (plural potencies). potentlyadverb OriginME: from L. potent-, posse "be powerful, be able". ————————potent2Heraldry■ adjective sầu 1》 formed of crutch-shaped pieces; (especially of a cross) having a straight bar across the kết thúc of each extremity. 2》 of the fur called potent (as a tincture). ■ noun fur resembling vair, but with the alternating pieces T-shaped. OriginME: alternative text. of OFr. potence "crutch", from L. potentia "power" (in med. L. "crutch"), from potent- (see potent1).
adjective1.
having great influence ( Freq. 2) • Syn: powerful• Similar to: influential• Derivationally related forms: powerfulness (for: powerful )2. having or wielding force or authority ( Freq. 2)- providing the ground soldier with increasingly potent weapons • Syn: strong• Similar to: powerful• Derivationally related forms: potency3.

Xem thêm: To Break It Down Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Break Down Trong Câu Tiếng Anh

having a svào physiological or chemical effect ( Freq. 1)- a potent toxin- potent liquor- a potent cup of tea", "a stiff drink • Syn: strong , stiff• Ant: impotent• Similar to: equipotent , multipotent• See Also: effective sầu , effectual , efficacious , fertile , powerful• Derivationally related forms: potency• Attrubites: potency , effectiveness , strength4.(of a male) capable of copulation • Syn: virile• Ant: impotent• Derivationally related forms: virility (for: virile ), potency