Presented By Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Presented by là gì

*

*

*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Wide Là Gì ? Nghĩa Của Từ Wide Trong Tiếng Việt

*

present /"preznt - pri"zent/ pri"zent/
tính từ xuất hiện, hiện nay diệnto lớn be present at...Quý Khách đã xem: Presented là gì: xuất hiện sinh hoạt...

Quý Khách đã xem: Presented by là gì

lớn be present to the mind: hiển thị trong trí bây giờ, bây chừ, hiện thời, nay, nàypresent boundaries: con đường ranh giới hiện tạithe present volume: cuốn nắn sách này (ngữ điệu học) hiện tạipresent tense: thời hiện tại (từ bỏ cổ,nghĩa cổ) chuẩn bị sẵn sàng, sẵn sàng chuẩn bị giúp đỡa very present help in trouble: sự giúp đỡ hết sức chuẩn bị sẵn sàng trong lúc hoảng sợ nặng nề khăn danh từ hiện giờ, hiện nay, hiện giờ, hiện giờ, bây giờ, bây giờat present: bây chừ, bây giờ, thời gian nàyfor the present: trong từ bây giờ, hiện tại giờ (pháp lý);(chơi cợt) tư liệu này, tứ liệu nàyby these presents: do phần đa tài liệu này (ngôn ngữ học) thời hiện tại danh từ qua biếu, thứ khuyến mãi ngay, tặng phẩmto lớn make somebody toàn thân a present of something: biếu ai đồ vật gi, bộ quà tặng kèm theo ai cái gì danh từ tư vậy giơ súng ngắm tứ nuốm bồng súng chào

nước ngoài đụng từ đưa ra, bày ra, lòi ra, giơ ra, phô rathe case presents some difficulty: ngôi trường hòa hợp này lộ ra một vài nặng nề khăn đưa, trình, nộp, dângkhổng lồ present the credentials: trình quốc thưto lớn present a petition: gửi một bạn dạng con kiến nghịkhổng lồ present a cheque for payment: nộp séc để lĩnh tiền bày tỏ, trình bày, biểu thịto present the question very cleary: trình bày sự việc một phương pháp rất rõ ràng biểu diễn (một vnghỉ ngơi kịch); cho (diễn viên) ra mắtkhổng lồ present oneself: trình diện; dự thi; phát sinh, lộ diện, bộc lộ rato lớn present oneself before the jury: phơi bày trước ban giám khảothe idea presents itself to my mind: ý suy nghĩ nảy ra vào trí tuệ tôi ra mắt (ai cùng với ai); gửi (ai) vào yết kiến, chuyển (ai) vào bệ con kiến (vua...)to be presented at court: được gửi vào chầu, được đưa vào yết con kiến vua (tôn giáo) tiến cử (thầy tu cùng với giám mục để quản lý xđọng đạo) biếu khuyến mãi ngay (ai cái gì) (quân sự) giơ (súng) ngắm (quân sự) bồng (súng) chàoto present arms: bồng súng chào

*Xem thêm: Tải Game Zombie Frontier 3 Hack Mở Khóa All Súng Mod Full Vàng

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

presented

something presented as a gift

his tie was a present from his wife

v.

adj.

spatial sense; being or existing in a specified place

the murderer is present in this room

present at the wedding

present at the creation

English Synonym & Antonym Dictionary

presents|presented|presentingsyn.: award bestow deliver donate extover give sầu grant hand over offer submit tenderant.: absent future past Chuim mục: Công Nghệ