Replication là gì

  -  

Database replication được hiểu đơn giản là một tiến trình lưu trữ dữ liệu ở hơn một site hoặc node. Nó thực sự rất có hữu dụng với tính sẵn sàng của dữ liệu. Nó đơn giản là copy dữ liệu từ chỗ này sang chỗ khác và đảm bảo tính toàn vẹn, tính ánh xạ. Và như thế chúng ta có một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán nơi mà các ứng dụng có thể tương tác với nhiều node song song, đồng thời cùng một lúc.Bạn đang xem: Giới Thiệu Sql Server Replication Là Gì

Trong bài hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về cơ chế hoạt động của Database Replication và việc cài đặt triển khai trên một số hệ quản trị dữ liệu cụ thể như Oracle, MySql

Loại Data Replication:

Merge Replication là một kiểu Replication phức tạp bởi vì nó cho cả Publisher và Subscriber có thể thay đổi dữ liệu. Nó là một dạng Replicate client-server bởi lẽ việc thay đổi dữ liệu xuất phát từ publisher sẽ được update đến nhiều subscriber

Zoom sâu hơn về database replication chúng ta sẽ bàn về cơ chế của 2 loại cơ sở dữ liệu tiêu biểu cho 2 dòng dữ liệu là NoSql và RDBMS là Mongodb và MySql

Đối với MongoDb tiến trình Replica set là một nhóm các tiến trình để đảm bảo dữ liệu được đồng nhất với các server. Đối với MongoDb tồn tại một và chỉ một Primary Node. Primary Node có nhiệm vụ nhận tất cả các write request vào database. Primary Node ghi lại tất cả sự thay đổi của toàn bộ dữ liệu vào file log gọi là opt-log.

Đang xem: Replication là gì
Bạn đang xem: Replication là gì

*

*Xem thêm: Game Hành Trình Của Ốc Sên 6

*Xem thêm: Chỉnh Cấu Hình Pubg Mobile Pc Cho Máy Yếu, Cách Chơi Pubg Mobile Trên Pc Không Lag

*

Cơ chế thực hiện failover của replica set là dựa trên voting. Một secondary sẽ được bầu lên làm primary của cả replica set. Để voting thành công thì số member trong một replica set phải là số lẻ nếu không sẽ xảy ra trường hợp hai ứng viên đều nhận được số phiếu bầu bằng nhau rốt cục chẳng ai làm primary cả hoặc có thể dẫn đến tình huống có hai member đều tự nhận là primary.

MongoDb cung cấp một cơ chế đặc biệt gọi là Arbiter. Hiểu nôm na Arbiter là một ban trọng tài, hoặc một nhà giám sát hệ thống Replica Set. Nó không đóng vai trò trong việc đồng bộ dữ liệu opt-log, tuy nhiên thông qua HeartBeat, Arbiter sẽ detect được tình trạng của các node trong cụm Replica Set và bầu chọn một secondary lên primary khi failover