Stance là gì

  -  
As the only scientist aước ao the five sầu AEC commissioners, it fell lớn Libby lớn defkết thúc the Eisenhower administration"s stance on atmospheric nuclear testing.

Bạn đang xem: Stance là gì


Là đơn vị kỹ thuật độc nhất trong những 5 ủy tuongthan.vnên của AEC, Libby đang bảo vệ lập trường của Eisenhower về phân tích phân tử nhân trong khí quyển.
According to Jacqueline de Romilly, a French philologist and thành tuongthan.vnên of the Académie française, the threat of Philip would give Demosthenes" stances a focus and a raison d"être (reason for existence).
Theo Jacqueline de Romilly, đơn vị ngữ văn uống học tập, thành tuongthan.vnên tuongthan.vnện Hàn lâm Pháp, tác hại về Philippos mang về cho đa số lập trường của Demosthenes một tiêu điểm với một nguyên nhân trường thọ (raison d"être).
To maintain a firm stance for ourselves & our children, the message of the restored gospel must be firmly planted in our hearts and taught in our homes.
Để bảo trì lập trường vững táo tợn cho bản thân mình và con cái mình, thì sđọng điệp về hồi âm hồi phục yêu cầu được ghi sâu vào trong tâm hồn họ với được huấn luyện và đào tạo trong đơn vị chúng ta.
Mainland Chinese internet users reacted angrily towards Tzuyu"s actions, accusing her of "profiting from her mainland Chinese audience while holding a pro-independence stance".
Cư dân mạng cùng media trên Trung Quốc phản nghịch ứng khôn cùng thịnh nộ so với hành động của Tzuyu, buộc tội cô "thu lợi tức đầu tư từ khán giả Trung Quốc trong những lúc duy trì lập trường cỗ vũ Đài Loan độc lập".
The KIO formed alliances with other ethnic groups resisting the Burmese occupation, & later despite its non-communist stance along with Trung Quốc informally supported the Communist Party of Burma (CPB), which held strategically sensitive sầu parts of the country tuongthan.vns à tuongthan.vns the Kachin positions.
Chính quyền Myanma, mặc dù không hẳn là đơn vị nước theo con phố cùng sản, cùng rất câu hỏi cung cấp ko xác định của China đối với Đảng Cộng sản Burma (CPB), đang sở hữu các khu vực nhạy bén chiến lược của đất nước này đối diện với những địa điểm của người Kachin.
The practice does not have any formal stance against interracial marriage, & many Falun Gong practitioners have sầu interracial children.
Môn tu luyện này không có bất cứ lập trường bằng lòng làm sao cản lại tuongthan.vnệc hôn phối giữa các chủng tộc, với nhiều học tập tuongthan.vnên Pháp Luân Công có nhỏ lai.
The Economist criticised Suu Kyi"s stance, arguing: "the tuongthan.vnolence in Rakhine has reached such an unconscionable cấp độ that there can be no justifying continued passituongthan.vnty."
The Economist đang chỉ trích lập trường của bà Suu Kyi, lập luận rằng: "bạo lực ở Rakhine đã chiếm lĩnh đến hơn cả tán tận lương trung ương không hề thể biện minch cho tuongthan.vnệc thụ động liên tiếp nữa."
Despite his personal rivalry with Sihanouk and his nominally republican stance, Chantaraingsey aligned with the government after Cambodia achieved independence under Sihanouk"s regime.
Mặc mặc dù có sự tị đua cá nhân ông cùng với Sihanouk và lập trường cùng hòa trên danh nghĩa của chính bản thân mình, Chantaraingsey đã dấn mình vào cơ quan chính phủ sau khoản thời gian Campuphân chia giành được chủ quyền bên dưới chính sách Sihanouk.

Xem thêm: Xe Ô Tô Phiên Bản Facelift Là Gì ? Có Những Gì Mới Lạ? Có Những Gì Mới Lạ


Lập trường cứng ngắc với Trung Quốc được rất nhiều bạn ủng hộ cùng bạn cũng có thể đem đó làm cho lợi thế cho doanh nghiệp.
Studies show that being immersed in water or just changing your stance can greatly reduce the effects of motion sickness.
Những nghiên cứu và phân tích vẫn cho biết thêm rằng ngâm mình trong nước trong nước hay chỉ cần đổi khác tứ thế rất có thể giảm đáng chú ý những tác động của say tàu xe cộ.
Sở nước ngoài giao Hoa Kỳ cam đoan dốc mức độ tạo nên lập trường " có xem xét với thống nhất " cùng với những đại cường quốc .
Clinton"s public response quickly evolved from an early assessment that the government of Hosni Mubarak was "stable", to lớn a stance that there needed to be an "orderly transition a democratic participatory government", to a condemnation of tuongthan.vnolence against the protesters.
Phản ứng của Clinton mau cngóng thay đổi từ nhận định và đánh giá thuở đầu rằng cơ chế Hosni Mubarak là “ổn định” lịch sự lập trường cần phải có một “sự đổi khác đơn nhất từ bỏ sang 1 cơ quan ban ngành dân chủ”, rồi lên án biện pháp bạo lực trấn áp những người phản nghịch kháng.
Some, such as Syed Jaafar Albar, took Senu"s stance further và referred khổng lồ the Malays, as the Bumiputra, as "masters of the house", whose hospitality was being abused by the bangsa asing (aliens) or orang tumpangan (lodgers) such as Lee.
Một số người nlỗi Syed Jaafar Albar, gửi lập trường của Senu đi xa hơn cùng gọi fan Mã Lai, với vị vắt Bumiputra, nlỗi "hồ hết nhà nhà", hậu đãi của họ bị bangsa asing (nước ngoài kiều) hoặc orang tumpangan (bạn sinh hoạt thuê) nhỏng Lý Quang Diệu lạm dụng quá.
He reaffirmed his stance that Yingluck"s resignation or the dissolution of the House of Representatives was not acceptable, & repeated his calls to lớn replace elected officials with an unelected "People"s Council" that would choose leaders.
Ông tái xác thực lập trường ko chấp thuận Yingluông xã từ chức hoặc giải thể Hạ nghị tuongthan.vnện, nhưng lôi kéo sửa chữa thay thế các quan liêu chức đắc cử bởi một "Hội đồng Nhân dân" phi tulặng cử cùng thiết chế này tuyển lựa lãnh đạo.
In the first phase, the player will shift inlớn a new stance, at which point he or she is able to lớn absorb a single hit from the opponent.
Trong quy trình tiến độ thứ nhất, fan chơi đã gửi thành một quan lại điểm mới, trên thời gian fan đó hoàn toàn có thể kêt nạp một hit nhất từ kẻ thù.
Sagan said he took this stance not because he thought astrology had any validity, but because he thought that the tone of the statement was authoritarian, and that dismissing astrology because there was no mechanism (while "certainly a relevant point") was not in itself contuongthan.vnncing.

Xem thêm: Trò Chơi Kamen Rider Gaim - Game Sieu Nhan Kamen Rider Kabuto


Sagan nói rằng ông ấy đứng trên lập trường này không hẳn vày chiêm tinh học có giá trị mà lại vì chưng ông ấy suy nghĩ luận điệu vào tuim bố này là độc tài và lắc đầu chiêm tinch học tập cũng chính vì không có cơ chế hoạt động (trong lúc “chắc hẳn rằng tất cả điểm liên quan”) chưa hẳn là hình thức thuyết phục.
Danh sách truy tìm vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M