STIMULATION LÀ GÌ

  -  
However, the one conducting a meeting may occasionally draw out those in attendance & stimulate their thinking on the subject by means of supplementary questions.

Bạn đang xem: Stimulation là gì


Tuy nhiên, thỉnh phảng phất anh tinh chỉnh rất có thể đặt những thắc mắc prúc nhằm gợi ý cho cử tọa cân nhắc và tuyên bố.
A scientist working at Sydney University"s Auditory Neuroscience Laboratory reports growing etuongthan.vndence that infrasound may affect some people"s nervous system by stimulating the vestibular system, và this has shown in animal models an effect similar lớn sea sickness.
Một bên công nghệ tại Phòng phân tách Khoa học thần ghê Thính giác tại trường đại học Sydney report bằng chứng cho biết sóng hạ âm rất có thể ảnh hưởng hệ thần khiếp của một trong những bạn lúc kích thích hệ tiền đình, với đều thí điểm bên trên động vật cho biết thêm tác động ảnh hưởng y như say sóng.
Needle handles made with copper và silver get oxidized during use and storage , which reduces their electrical conductituongthan.vnty making them unsuitable for electrical stimulation .
Cán klặng làm bằng đồng nguyên khối và bạc thường bị ô-xy hoá vào quy trình áp dụng và bảo quản , rất có thể làm mất đi kỹ năng dẫn điện dẫn cho ko kích thích điện .
(2) Pick out a statement or a quoted scripture in this article that you believe sầu will stimulate the interest of the householder.
2) Lựa một lời tulặng tía hoặc một câu Kinh-thánh được trích dẫn vào bài xích nhưng mà chúng ta tin tưởng rằng đang làm cho gia chủ để ý.
Somatotropin also stimulates the release of another growth inducing hooc môn Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) mainly by the liver.
Somatotropin cũng kích thích câu hỏi vững mạnh thêm hooc môn Insulin - nhỏng yếu tố lớn mạnh 1 (IGF-1) hầu hết ở gan.
When an atom (or some other two-cấp độ system) is illuminated by a coherent beam of photons, it will cyclically absorb photons & re-emit them by stimulated emission.
khi một nguim tử (hoặc một số trong những hệ thống nhị trạng thái khác) được phát sáng do một chùm những photon, nó vẫn dung nạp photon theo chu kỳ cùng tiếp tục tái phát ra chúng bởi phạt xạ kích thích.
(Isaiah 55:11) This, in turn, should stimulate us lớn carry on until we see the final realization of all of God’s promises by Jesus Christ.
Đúng vậy, lời Đức Giê-hô-va đến thời kỳ sau cùng đang trở thành thực sự (Ê-sai 55:11). Vậy thì điều đó cần khuyến khích chúng ta tiếp tục các bước cho đến Khi chúng ta thấy toàn bộ mọi lời hứa hẹn của Đức Chúa Ttránh được triển khai qua Giê-su Christ.
8 ReHotline that Jesus was a master at using questions lớn get his disciples to lớn express what was on their minds and lớn stimulate và train their thinking.
8 Hãy hãy nhớ là Chúa Giê-su là bậc thầy trong vấn đề dùng câu hỏi nhằm gợi cho các đệ tử nói lên cảm nhận của họ, đôi khi để kích thích cùng cách tân và phát triển kĩ năng lưu ý đến của mình.
If we can identify which parts of the brain are activated và stimulated by love , clinicians và therapists might have sầu a deeper understanding of what is going on when treating a love-sichồng patient , the authors believe sầu .
Nếu bạn cũng có thể xác minh được phần như thế nào của não được kích hoạt với kích thích vì chưng tình cảm , bác bỏ sĩ và những đơn vị trị liệu rất có thể phát âm biết sâu sắc rộng về những gì xẩy ra khi điều trị cho một người mắc bệnh bị thất tình , các người sáng tác tin tưởng điều đó .

Xem thêm: Trò Chơi Kamen Rider Gaim - Game Sieu Nhan Kamen Rider Kabuto


It is also used recreationally as an inhalant drug that induces a brief euphoric state, và when combined with other intoxicant stimulant drugs such as cocaine or MDMA, the euphoric state intensifies và is prolonged.
Nó cũng khá được thực hiện nlỗi là 1 trong những phương thuốc hít tạo thành tâm trạng vui tươi, cùng lúc kết phù hợp với những chất kích thích khác như cocaine hoặc MDMA, tâm lý prộng phỡn tăng cường cùng kéo dài.
Endeavor to stimulate a desire on the part of people to be subjects of the Kingdom, in which Jesus Christ rules as King.
Hãy nỗ lực gợi lòng fan ta ước muốn trsinh hoạt thành công xuất sắc dân Nước Ttránh vị Chúa Giê-su Christ có tác dụng Vua ách thống trị.
Stimulants or "uppers" increase mental and/or physical function, hence the opposite drug class of depressants is stimulants, not antidepressants.
Các thuốc kích thích hoặc "nâng tâm trạng" làm tăng tác dụng thần tởm và/hoặc thể hóa học, vì thế loại thuốc khắc chế là đối nghịch với dung dịch kích thích, chđọng không hẳn dung dịch cùng với thuốc phòng ức chế.
The consequent rise in CO2 tension and drop in pH result in stimulation of the respiratory centre in the brain which eventually cannot be overcome voluntarily.
Hậu quả là lượng CO2 tạo thêm với giảm pH dẫn tới tuongthan.vnệc kích thích trung trọng tâm thở trong não cơ mà sau cuối chẳng thể vượt qua được với chủ ý.
When we get angry , the heart rate , arterial tension và testosterone production increases , cortisol ( the ức chế hooc môn ) decreases , và the left hemisphere of the brain becomes more stimulated .
khi bọn họ giận dữ , nhịp tim , áp suất máu động mạch và sự chế tạo hoóc-môn sinh dục nam tăng , cortisol ( hoóc-môn căng thẳng mệt mỏi ) giảm , cùng cung cấp cầu óc trái bị kích thích nhiều .
In addition lớn stimulating our repentance, the very experience of enduring chastening can refine us & prepare us for greater spiritual prituongthan.vnleges.
Ngoài bài toán khuyến khích chúng ta hối cải, bao gồm kinh nghiệm của câu hỏi chịu đựng khiển trách rưới rất có thể đổi mới với sẵn sàng đến chúng ta những quánh ân ở trong linch khổng lồ hơn.
Kích thích thần khiếp cùng cùng với một thời khóa biểu nghiêm ngặt đã nâng cấp đáng kể công dụng nhấn thức của ông.
Một cuộc nghiên cứu sinh sống Nhật cho thấy trò đùa năng lượng điện tử chỉ kích thích một trong những phần hạn định như thế nào đó của óc trẻ nhỏ.
Citing an unqualified labour force and less-developed infrastructure, the Chinese government has encouraged migrants khổng lồ stimulate competition and change Tibet from a traditional lớn a market economy with economic reforms phối forth by Deng Xiaoping.
Cho là nhân lực không đủ tiêu chuẩn với cơ sở hạ tầng kém nhẹm cải cách và phát triển, cơ quan chỉ đạo của chính phủ China đã khuyến khích tín đồ nhập cư kích thích đối đầu và cạnh tranh và thay đổi Tây Tạng trường đoản cú nền tài chính truyền thống lịch sử sang nền tài chính Thị Trường với đều cách tân tài chính bởi Đặng Tiểu Bình giới thiệu.
Warming again made the lvà hospitable, which brought high rainfall along the eastern coast, stimulating the growth of the state"s tropical rainforests.

Xem thêm: Watch The Imitation Game ? How Accurate Is The Imitation Game


Khí hậu nóng trở về khiến cho khu vực dễ dàng sinh sống hơn, những cơn mưa to dọc theo duim hải phía đông kích thích sự cải cách và phát triển của những rừng mưa nhiệt đới gió mùa vào bang.
Danh sách truy nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M