Welsh là gì

  -  

the Celtic language of Wales, which is spoken as a first language by some people, và also by others as a second language khổng lồ English:

Đang xem: Welsh là gì

He asked what proportion of secondary school children in Wales are educated through the medium of Welsh. How typical of us that the word designates a sporting term, especially when we rethành viên that to welsh is khổng lồ avoid payment or khổng lồ break one”s word! Các ý kiến của những ví dụ không mô tả ý kiến của các chỉnh sửa viên mister-bản đồ.com mister-bản đồ.com hoặc của tuongthan.vn University Press giỏi của những đơn vị cấp giấy phép. Welsh people should see this as one of the exhibits in their siêu thị window và tư vấn it lớn the full. It would be disastrous for this country if we welshed on the 16 ships which are being built and the 16 more on order.


Bạn đang xem: Welsh là gì


Xem thêm: Attorney-In-Fact Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích


Xem thêm: Cấu Hình Máy Tính Chơi Game 2015, Cấu Hình Gamenet Khuyên Dùng Trong Năm 2015


Welsh people have sầu many innate skills at their elbow, but we must have more small business growth, technological change, increased skills, investment & sale. One advantage of the licensing system is that on-the-course “welshing” will become almost impossible.

*
*

Trang nhật ký cá nhân

An article of clothing và a ray of sunshine: making uncountable nouns countable (2)

*

*

Thêm tính năng hữu ích của tuongthan.vn mister-bản đồ.com vào trang mạng của chúng ta sử dụng phầm mềm khung tra cứu tìm miễn tổn phí của công ty chúng tôi.Tìm kiếm áp dụng tự điển của chúng tôi ngay lúc này và chắc chắn rằng rằng chúng ta ko lúc nào trôi mất từ 1 đợt tiếp nhữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mister-bản đồ.com English mister-bản đồ.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications